Shop hoa sự kiện

Công ty chuyên thiết kế trang trí hoa tươi sự kiện, hoa hội nghị, trang trí hoa cho các cuộc họp lớn, hoa trao tặng vinh  danh..

Cung cấp hoa sự kiện hội nghị

Hoa Tết Đẹp (HT-01)

Hoa Tết Đẹp (HT-01)

HT-01
Giá: 1.660.000đ 1.700.000đ
Hoa Tết Đẹp (HT-02)

Hoa Tết Đẹp (HT-02)

HT-02
Giá: 1.680.000đ 1.700.000đ
Hoa Sự Kiện (SK-10)

Hoa Sự Kiện (SK-10)

SK-10
Giá: 1.890.000đ 2.000.000đ
Hoa Sự Kiện (SK_11)

Hoa Sự Kiện (SK_11)

SK-11
Giá: 1.460.000đ 1.500.000đ
Hoa Sự Kiện (SK-04)

Hoa Sự Kiện (SK-04)

SK-04
Giá: Liên hệ
Hoa Sự kiên (SK-03)

Hoa Sự kiên (SK-03)

SK-03
Giá: Liên hệ
Hoa Sự Kiện (SK-02)

Hoa Sự Kiện (SK-02)

SK-02
Giá: 3.500.000đ 3.550.000đ
Hoa Sự Kiện (SK-01)

Hoa Sự Kiện (SK-01)

SK-01
Giá: Liên hệ